20/2018, relatiu al projecte de decret pel qual s'aprova l'Estatut del personal investigador laboral al servei dels instituts d'investigació sanitària de les Illes Balears

relatiu al projecte de decret pel qual s’aprova l’Estatut del personal investigador laboral al servei dels instituts d’investigació sanitària de les Illes Balears.

Comissió de treball.- Comissió de Treball d’Ocupació i Relacions Laborals 

Matèria.- Investigació científica i tècnica I+D. Sanitat

Per a més informació podeu descarregar el següent document