Dictamen núm. 9/2019, relatiu al projecte de decret pel qual es creen noves categories de personal estatutari en l'àmbit del Servei de Salut de les Illes Balears, es canvia la denominació de diverses categories, es modifica el requisit de titulació d'altres categories ja existents, s'extingeixen quatre categories, es preveu la integració en algunes de les noves categories creades i es modifiquen les funcions d'una categoria

relatiu al projecte de decret pel qual es creen noves categories de personal estatutari en l’àmbit del Servei de Salut de les Illes Balears, es canvia la denominació de diverses categories, es modifica el requisit de titulació d’altres categories ja existents, s’extingeixen quatre categories, es preveu la integració en algunes de les noves categories creades i es modifiquen les funcions d’una categoria.

Comissió de treball: Comissió de l’Àrea Social

Matèria CES: Funció Pública

Matèria CES: Sanitat

Matèria: Personal estatutari de Sanitat

Per a més informació podeu descarregar el següent document