Dictamen núm. 9/2020, sobre el projecte de Decret de modificació del Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es despelega parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut

relatiu al projecte de Decret de modificació del Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es despelega parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut.

Estat del dictamen: Registrat d'entrada

Comissió de treball: Comissió de treball d'Assumptes socials

Matèries:

- Assumptes socials.

- Infància. Menors

Per a més informació podeu descarregar el següent document