M1/2003 - MANUAL sobre l'emissió de dictàmens del CES. (414 KB)

Comissió de treball: Comissió Permanent
Matèria: Economia - Treball - Societat Manual sobre l'emissió de dictàmens del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears. (Text bilingüe: català - castellà)

Per a més informació podeu descarregar el següent document