Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Calendari oficial

Calendari de dies inhàbils per a l’any 2022 de la seu electrònica de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Són dies inhàbils de la seu electrònica de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'efecte del còmput administratiu, d'acord amb el que estableix l'article 31.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i el Decret 52/2021, de 20 de desembre, pel qual es fixa el calendari de dies inhàbils per a l'any 2022 a l'efecte del còmput administratiu i correcció d’errates BOIB núm. 10, de 18 de gener de 2022:

- Els dissabtes i els diumenges

- Els dies:

1 de gener Cap d’Any
6 de gener Epifania del Senyor
1 de març
Dia de les Illes Balears
14 d’abril Dijous Sant
15 d’abril Divendres Sant
18 d'abril Dilluns de Pasqua
15 d'agost Assumpció de la Verge
12 d’octubre Festa Nacional
1 de novembre
Dia de Tots Sants
6 de desembre Dia de la Constitució
8 de desembre Immaculada Concepció
26 de desembre Dilluns següent al Dia de Nadal

 

 

Calendari de dies inhàbils per a l’any 2021 de la seu electrònica de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Són dies inhàbils de la seu electrònica de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'efecte del còmput administratiu, d'acord amb el que estableix l'article 31.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i el Decret 37/2020, de 21 de desembre, pel qual es fixa el calendari de dies inhàbils per a l'any 2021 a l'efecte del còmput administratiu:

- Els dissabtes i els diumenges

- Els dies:

                                                           
   
1 de gener                  
Cap d’Any
6 de gener Epifania del Senyor
1 de març
Dia de les Illes Balears
1 d’abril Dijous Sant
2 d’abril Divendres Sant
5 d'abril Dilluns de Pasqua
1 de maig Festa del Treball
12 d’octubre Festa Nacional
1 de novembre
Dia de Tots Sants
6 de desembre Dia de la Constitució
8 de desembre Immaculada Concepció
25 de desembre Dia de Nadal