Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Organigrama

Presidència

Presidenta - Margalida Prohens Rigo

Margalida Prohens Rigo. Presidenta

C/ de la Llotja, 3. Tel.: 971177100 - Fax: 971177031

Codi DIR3: A04019898

Subcomponentes