Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Interrupcions del servei

D'acord amb el que estableix l'article 11 del Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics, en aquesta pàgina es recullen les incidències tècniques que suposen una interrupció de serveis de la Seu electrònica que n'impossibiliten el funcionament temporalment.

Podeu consultar els dies i les hores en què algun d'aquests serveis es va interrompre i descarregar-vos el certificat corresponent.

En el cas de requerir la presentació d'algun escrit o sol·licitud durant les interrupcions programades o obertes, podeu fer-ho al Registre Electrònic Comú de l'Administració General de l'Estat, https://rec.redsara.es, adreçant-ho a l'òrgan destinatari d'aquest escrit o sol·licitud.

INTERRUPCIONS PROGRAMADES O OBERTES

Actualment no hi ha prevista cap interrupció programada

 


Inici: 10/04/2024 a les 08:55 hores

Fi: 10/04/2024  a les 9:36 hores 
Motiu:
Problema tècnic que ha impedit l'accés als serveis de la Seu electrònica, entre d'altres als tràmits telemàtics dels procediments publicats i a la carpeta ciutadana.
Tipus:
Incidència 

Descarregar certificat


Inici:

Inici: 19/03/2024 a les 08:00 hores

Fi: 19/03/2024  a les 9:30 hores 
Motiu:
Problema tècnic que ha impedit l'accés a la seu electrònica i als tràmits telemàtics dels procediments publicats.
Tipus:
Incidència 

Descarregar certificat


Inici: 08/02/2024 a les 16:00 hores
Fi
08/02/2024 a les 17:00 hores
Motiu:
Intervenció programada per tasques de manteniment relacionades amb l'actualització de la versió de la base de dades del Gestor Documental. Durant aquesta intervenció no estaran disponibles a la Carpeta Ciutadana els justificants de registre dels tràmits telemàtics que es duguin a terme entre les 16:00 i les 17:00 hores.
Tipus: Programada

Descarregar certificat


Inici: 25/11/2023 a les 07:00 hores
Fi
25/11/2023 a les 09:00 hores
Motiu:
Commutació al centre de suport de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT-RCM), que pot afectar de manera intermitent a tots els serveis que presta la FNMT com també a la tramitació telemàtica dels procediments publicats en la Seu electrònica en cas de fer ús de certificats emesos per aquesta.
Tipus:
Programada

Descarregar certificat


Inici: 18/11/2023 a les 08:00 hores
Fi
18/11/2023 a les 15:00 hores
Motiu:
Actualització dels sistemes que operen Cl@ve
Tipus:
Programada 

Descarregar certificat


Inici: 30/10/2023 a les 12:49 hores
Fi
 31/10/2023 a les 14:30 hores
Motiu:
Problema d'infraestructura del servei Clave que afecta el funcionament dels tràmits telemàtics.
Tipus:
Incidència 

Descarregar certificat


Inici: 25/10/2023 a les 09:30 hores
Fi:
25/10/2023  a les 10:35 hores 
Motiu:
Problema tècnic
Tipus:
Incidència 

Descarregar certificat


Inici: 01/08/2023 a les 08:00 hores

Fi: 01/08/2023 a les 09:00 hores
Motiu: Intervenció programada per tasques de manteniment relacionades amb l'actualització de la base de dades de l'aplicació de Registre Electrònic General. Durant aquesta intervenció no estaran disponibles ni els tràmits telemàtics a la seu electrònica ni els justificants de registre  a la Carpeta Ciutadana.

Tipus: Programada

Descarregar certificat


Inici: 30/07/2023 a les 23:09 hores
Fi: 31/07/2023 a les11:00 hores
Motiu: problema elèctric que va provocar la indisponibilitat de la seu electrònica

Tipus: Incidència

Descarregar certificat


Inici: 22/07/2023 a les 08:00 hores
Fi: 22/07/2023 a les 15:00 hores
Motiu: Intervenció programada per tasques de manteniment relacionades amb l'actualització de la versió de la base de dades del Gestor Documental. Durant aquesta intervenció no estaran disponibles a la Carpeta Ciutadana els justificants de registre que no s'hagin consultat prèviament.
Tipus: Programada 

Descarregar certificat


Inici: 12/07/2023 a les 22:56 hores
Fi:
14/07/2023  a les 14:30 hores 
Motiu:
Errades en la sincronització del Directori Comú Organitzatiu (DIR3) amb les eines d'Administració electrònica corporatives, i en especial, amb el Registre Electrònic General (REGWEB) que impedeixen, en alguns casos, efectuar el tràmit telemàtic.
Tipus:
Incidència

Descarregar certificat


Inici: 10/06/2023 a les 09:00 hores
Fi: 10/06/2023 a les 21:00 hores
Motiu: el proveïdor de certificats digitals Firmaprofesional té planificades tasques de manteniment de la seva infrastructura que podrien provocar algun tall en el servei de validació i signatura digital als servidors CAIB durant l'horari indicat. Durant aquests talls no estaran disponibles a la Carpeta Ciutadana els justificants de registre que no s'hagin consultat prèviament.
Tipus: Programada

Descarregar certificat


Inici: 08/06/2023 a les 07:00 hores
Fi: 08/06/2023 a les 08:00 hores
Motiu: Intervenció programada per tasques de manteniment relacionades amb l'actualització de la base de dades del Gestor Documental. Durant aquesta intervenció no estaran disponibles a la Carpeta Ciutadana els justificants de registre que no s'hagin consultat prèviament.
Tipus: Programada
Descarregar certificat


Inici: 01/04/2023 a les 08:00 hores
Fi: 01/04/2023 a les 20:00 hores
Motiu: Intervenció programada per tasques de manteniment relacionades amb l'actualització del Gestor Documental que implicarà una aturada dels serveis de tramitació telemàtica i registre electrònic del Govern de les Illes Balears. Durant aquesta intervenció no es podrà accedir als tràmits telemàtics dels procediments publicats a la Seu electrònica ni estaran disponibles a la Carpeta Ciutadana els justificants de registre emesos. 
Tipus: Programada
Descarregar certificat


Inici: 25/03/2023
Fi: 25/03/2023. Horari aproximat de 08.00h a 16.00h
Motiu: el prestador de serveis de confiança de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT-RCM) preveu una intervenció programada en els seus sistemes per la qual es poden veure afectats de manera intermitent tots els serveis de la FMNT. Per aquest motiu pot haver-hi errades puntuals en la validació d'aquests tipus de certificat emprats en tots els sistemes que depenen d'aplicacions d'Administració Electrònica del Govern de les Illes Balears, entre d'altres els sistemes de tramitació telemàtica, carpeta ciutadana, arxiu, Custòdia, Portafirmes.
Tipus: Programada
Descarregar certificat


Inici: 03/02/2023
Fi: 03/02/2023. Horari aproximat de 08.00h a 16.00h
Motiu: Intervenció programada per tasques de manteniment relacionades amb l'actualització del Gestor Documental que implicà una aturada dels serveis de tramitació telemàtica i registre electrònic del Govern de les Illes Balears. Durant aquesta intervenció no es pogué accedir als tràmits telemàtics dels procediments publicats a la Seu electrònica ni estaren disponibles a la Carpeta Ciutadana els justificants de registre emesos. 
Tipus: Programada
Descarregar certificat