Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Declaració d'accessibilitat

El Govern de les Illes Balears s'ha compromès a fer accessible el seu lloc web i la seva aplicació per a dispositius mòbils, de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, d'accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

La present declaració d'accessibilitat s'aplica al lloc web https://www.caib.es/seucaib i exclou les pàgines que condueixen a enllaços externs.

 

Situació de compliment:

a) Aquest lloc web és parcialment conforme amb Reial decret 1112/2018, a causa de les excepcions i de la falta de conformitat dels aspectes que s'indiquen a continuació.

 

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pels següents motius:

a) Manca de conformitat amb el Reial decret 1112/2018.

 • Hi podria haver errors puntuals d'edició en la pàgina https://www.caib.es/seucaib/ca/fichainformativa/, atès que part dels continguts són inserits per un grup de gestors a través de l'editor Tiny, i no es té un control total del que publiquen.
 • No és possible assegurar que la informació i les relacions existents en el contingut transmeses a través de la presentació també estiguin disponibles quan es canviï el format de presentació [requisit 9.1.3.1 - Informació i relacions d'UNE-EN 301549:2019].
 • No és possible assegurar que els agents d'usuari puguin proporcionar presentacions alternatives del contingut mantenint l'ordre de lectura correcte per a la seva comprensió [requisit 9.1.3.2 - Seqüència significativa d'UNE-EN 301549:2019].
 • Hi podria haver documents "pdf" on no és possible assegurar que tots els usuaris puguin accedir a la informació que es transmet pel color [requisit 9.1.4.1 - Ús del color d'UNE-EN 301549:2019].
 • Hi podria haver imatges que contenen texte [requisit 9.1.4.5 - Imatges de texte d'UNE-EN 301549:2019].
 • Hi podria haver enllaços amb el mateix text i destinacions diferents [requisit 9.2.4.4 - Propòsit dels enllaços (en context) d'UNE-EN 301549:2019].
 • Hi podria haver formularis sense mètodes estandard d'enviament [requisit 9.3.2.2 - En rebre entrades d'UNE-EN 301549:2019].
 • Hi podria haver alguns documents "pdf" els quals tinguin camps de formularis sense descripció [requisit 9.3.3.2 - Etiquetes o instruccions d'UNE-EN 301549:2019].


b) El contingut no entra dins l'àmbit de la legislació aplicable, atès que és intrínsecament no accessible:

 • Els mapes. S'han proporcionat alternatives per pal·liar aquest problema, com ara les adreces.

 

Preparació d'aquesta declaració d'accessibilitat

Aquesta declaració va ser preparada el 10 d'abril de 2019.

El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació duita a terme pel mateix organisme.

Darrera revisió de la declaració: 12 de desembre de 2023.

 

Observacions i dades de contacte

El Govern de les Illes Balears pretén continuar millorant i oferir als ciutadans el millor servei possible.

Pot realitzar comunicacions sobre requisits d'accessibilitat (article 10.2.a) de l'RD 1112/2018 com ara::

 • informar sobre qualsevol possible incompliment per part d'aquest lloc web
 • transmetre altres dificultats d'accés a l'contingut
 • formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l'accessibilitat al lloc web

Mitjançant el següent formulari de contacte o trucant a al telèfon 971177140.

 

Pot presentar:

 • Una queixa relativa al acompliment dels requisits del RD 1112/2018 o
 • una sol·licitud d'informació accessible relativa a:
  • continguts que estan exclosos de l'àmbit d'aplicació del RD 1112/2018 segons el que estableix l'article 3, apartat 4 o,
  • continguts que estan exempts de compliment dels requisits d'accessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.

Mitjançant el següent procediment: Peticions d'informació accessible i queixes relatives a accessibilitat de llocs web i aplicacions mòbils.

 

Procediment d'aplicació

El procediment de reclamació que recull l'article 13 del Reial decret 1112/2018 va entrar en vigor el 20 de setembre de 2020.

Si un cop realitzada una sol·licitud d'informació accessible o queixa, aquesta hagués estat desestimada, no s'estigués d'acord amb la decisió adoptada, o la resposta no complís els requisits previstos en l'article 12.5, la persona interessada podrà iniciar una reclamació. Igualment es podrà iniciar una reclamació en el cas que hagi passat el termini de vint dies hàbils sense haver obtingut resposta.
La reclamació pot ser presentada a través del procediment Reclamacions relativa a accessibilitat de llocs web i aplicacions mòbils

Contingut opcional

L'última revisió de l'accessibilitat s'ha fet el desembre de 2023

S'han usat eines automàtiques per verificar l'accessibilitat de la pàgina (TAW, Validator W3C) i s'han corregit els errors mitjançant una autoavaluació duita a terme per l'organisme del sector públic.

Seguint les recomanacions de la WAI (traduït com a iniciativa per a l'accessibilitat a la web), s'han utilitzat unes pautes per millorar la navegació i l'accés a tots els continguts del portal d'una manera clara i senzilla. Amb això, s'ha aconseguit un nivell doble A d'accessibilitat, a més de la major part de les de nivell triple A.

Nivell AA WCAG 2.1

El lloc web està dissenyat per a la visualització responsive, amb la qual cosa es visualitza de manera òptima en les tauletes tàctils i en els dispositius mòbils.