Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Registre Electrònic d'Apoderaments

D'acord amb l'article 5 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones interessades en un procediment administratiu poden actuar en les seves relacions amb les administracions públiques per mitjà d'un representant, que actuarà en nom seu. Una de les maneres d'acreditar aquesta representació és la inscripció en el registre electrònic d'apoderaments de l'Administració competent.

La Comunitat Autònoma de les Illes Balears està adherida al Registre Electrònic d'Apoderaments de l'Administració General de l'Estat.

Aquest Registre permet inscriure els tipus d'apoderament següents:

  • General: l'apoderat (representant) podrà actuar en nom del poderdant (persona representada) en qualsevol actuació administrativa i davant qualsevol Administració. Per a aquest tipus d'apoderament, s'han de fer servir els annexos (formularis d'apoderament) en la versió castellana.
  • Per a una administració o organisme concrets: l'apoderat podrà actuar en nom del poderdant en qualsevol actuació administrativa davant una Administració o un organisme concrets.
  • Per a tràmits determinats: l'apoderat podrà actuar en nom del poderdant únicament per efectuar determinats tràmits especificats en el poder, davant una Administració o un organisme concrets.

La inscripció es pot realitzar de les maneres següents:

  • Electrònicament, a l'adreça https://apodera.redsara.es. L'accés requereix la identificació mitjançant el sistema d'autenticació Cl@ve.
  • Presencialment (només per als subjectes no obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques), a qualsevol de les oficines d'assistència en matèria de registre que ofereix aquest servei. Les podeu consultar aquí.

En el cas que l'organisme disposi d'un registre electrònic d'apoderaments particular, la inscripció s'ha d'efectuar en el registre corresponent. Actualment, els organismes que disposen de registre electrònic d'apoderaments propi són:

 

Normativa reguladora: