Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Actuacions administratives automatitzades


L'article 41 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, defineix l'actuació administrativa automatitzada com "qualsevol acte o actuació efectuada íntegrament a través de mitjans electrònics per una Administració Pública en el marc d'un procediment administratiu i en la qual no hagi intervingut de manera directa cap empleat públic".

Les actuacions administratives automatitzades permeten:

  • Reduir els temps de resposta a les sol·licituds presentades per la ciutadania, ja que s’obté una resposta immediata.
  • Reduir les càrregues de treball administratives relacionades amb les gestions que s'automatitzen.
  • Oferir serveis d’alta disponibilitat, operatius durant les 24 hores del dia els 7 dies de la setmana.

 

Les actuacions administratives automatitzades se signen amb el sistema de signatura de segell electrònic d'òrgan, basat en certificat electrònic qualificat, segons es determina en la resolució de declaració de l'actuació administrativa automatitzada concreta.

La declaració d’una actuació administrativa automatitzada es realitza mitjançant una resolució de l’òrgan competent en cada cas, en la qual s’estableix el sistema de signatura que s'ha d'utilitzar; l’òrgan o òrgans competents per a la definició de les especificacions, programació, manteniment, supervisió i control de qualitat i, si s’escau, auditoria del sistema d’informació o del seu codi font; com també l’òrgan responsable a l'efecte d’impugnació.

Relació de resolucions de declaració d’actuacions administratives automatitzades:  


ÒRGAN: Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)
SEGELL: Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)
RESOLUCIÓ: BOIB núm 070 de 28 de maig de 2024


ÒRGAN: Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació
SEGELL: Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació
RESOLUCIÓ: BOIB núm. 029 de 27 de febrer de 2024


ÒRGAN: Direcció General de Funció Pública
SEGELL: Direcció General de Funció Pública
RESOLUCIÓ: BOIB núm. 172 de 21 de desembre de 2023


ÒRGAN: Direcció General de Simplificació Administrativa, Modernització i Administració Digital
SEGELL: Registre electrònic del Govern de les Illes Balears
RESOLUCIÓ: BOIB núm 142 de 19 d'octubre de 2023 


ÒRGAN: Direcció General de Simplificació Administrativa, Modernització i Administració Digital
SEGELL: Arxiu electrònic del Govern de les Illes Balears
RESOLUCIÓ: BOIB núm 142 de 19 d'octubre de 2023


ÒRGAN: Direcció General d'Afers Socials
SEGELL: Direcció General d'Afers Socials
RESOLUCIÓ: BOIB núm 139 de 12 d'octubre de 2023 


ÒRGAN: Direcció General de Modernització i Administració digital
SEGELL: Plataforma d'Interoperabilitat de les Illes Balears
RESOLUCIÓ: BOIB núm. 62, de 13 de maig de 2023  


ÒRGAN: Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni 
SEGELL: Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni
RESOLUCIÓ: BOIB núm. 48 de 15 d'abril de 2023  


ÒRGAN: Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni 
SEGELL: Comunitat Autònoma de les Illes Balears
RESOLUCIÓ: BOIB núm. 48 de 15 d'abril de 2023