ARBRES DE LA MEMÒRIA

imatge ADLM.png

La Llei 10/2016, de 13 de juny, per a la recuperació de persones desaparegudes durant la Guerra Civil i el franquisme estableix mesures de protecció i dignificació dels espais on hi ha hagut els cossos de persones desaparegudes durant la guerra civil espanyola. En aquest sentit, el Govern de les Illes Balears considera d'interès impulsar mesures en favor de la memòria històrica i reparar en la mesura del que sigui possible les víctimes de la repressió que es desfermà amb motiu de la guerra civil espanyola. Considera d'interès públic que quedin senyalitzades i dignificades les fosses de la Guerra Civil certificades com a inviables i les que la Comissió Tècnica de Desapareguts i Fosses determini amb una placa amb un text en referència als fets històrics ocorreguts en aquest espai, i que ambdós elements es mantenguin en òptimes condicions de conservació per a la memòria col·lectiva.

Així mateix, la Llei 2/2018, de 13 d'abril, de memòria i reconeixement democràtics de les Illes Balears estableix la creació d'espais i itineraris de Memòria i Reconeixement Democràtics, definits com a “aquells espais que revelen interès per a la comunitat autònoma, per haver-s'hi desenvolupat fets de singular rellevància per la seva significació històrica simbòlica (...)”.

D'aquesta manera, a partir de les disposicions d'ambdues lleis, aquesta Conselleria ha d'aplicar mesures de senyalització i de dignificació d'aquests espais.

En aquest sentit, la Comissió Tècnica de Desapareguts i Fosses de les Illes Balears va acordar, el març de 2017, la col·locació de monòlits i plaques commemoratives adjuntes amb l'objecte de senyalitzar i dignificar les fosses de la Guerra Civil. Cada una de les plaques que s'adjunten als respectius arbres de la memòria, ha de contenir un text en referència als fets històrics ocorreguts en aquests espais.