INTERVENCIÓ A LA FOSSA DEL CEMENTIRI DE SANT FERRAN

El Govern de les Illes Balears, a petició del Fòrum per la Memòria d'Eivissa i Formentera, va iniciar els treballs de localització, excavació i posterior exhumació de la fossa situada a l'interior del cementiri de Sant Ferran a Formentera. La intervenció arqueològica al cementiri es dugué a terme entre els dies 29 de novembre i 3 de desembre de 2017.

L'objectiu de la intervenció era la recerca, exhumació i identificació de 5 víctimes afusellades i enterrades en el cementiri l'1 de març de 1937, segons les investigacions prèvies realitzades. L’equip professional que va dur a terme els treballs tècnics d’arqueologia i antropologia forense va estar format per 7 persones i dirigit per l’arqueòloga i antropòloga forense Almudena García-Rubio.

El resultat de tots els sondejos va ser negatiu; no es trobaren indicis de la localització de la fossa.Tot i que la fossa comuna de la Guerra Civil del Cementiri de Sant Ferran no ha pogut ser localitzada in situ, sí que ha estat possible la identificació de diversos indicis que suggereixen que en aquesta localització és produïren afusellaments i que les restes acabaren a l'ossari.

Degut a la inviabilitat d'exhumar les restes de les víctimes, aquesta fossa va ser senyalitzada i dignificada amb la col·locació d'un Arbre de la Memòria l'1 de març de 2018.