Torna

Memòria democràtica.

MEMORIAL DE LA PARAULA

"Els pobles que obliden la seva història estan condemnats a repetir-la"

Aquest projecte neix de la voluntat de donar veu a la ciutadania amb l'objectiu de recuperar la memòria silenciada del nostre poble. Especialment a les víctimes i als seus familiars però també a totes les persones sensibilitzades en la recuperació de la memòria de la repressió. Un espai per xerrar i escoltar, per rompre el silenci que durant anys ens imposà la dictadura franquista, així com per retre homenatge a les seves víctimes. Participatiu, obert, i de fàcil maneig per a tothom.

Si tens una història per contar, fets viscuts o que hagis escoltat o investigat sobre la guerra o dictadura franquista, si vols ser partícip per recuperar el nom d'una víctima silenciada, la seva vida, la seva història, participa del Memorial de la Paraula.

Cartes de la Memòria

ANDREU BLANCH BAUZÁ
ANDREU BLANCH BAUZÁ Escrit per Joana Aina Blanch Preto
ANDREU PARIS MARTORELL
ANDREU PARIS MARTORELL Escrit per Antònia Paris Llompart
ANDREU SALOM I LLADÓ, MARÇAL
ANDREU SALOM I LLADÓ, MARÇAL Escrit per Andreu Salom Mir
ANDREU SASTRE FERRAGUT
ANDREU SASTRE FERRAGUT Escrit per Josep Baño Sastre
ANGEL FERNÁNDEZ LA FONT
ANGEL FERNÁNDEZ LA FONT Escrit per Josep Lluís Fernández Albertí
ANTONI ALOMAR MAS
ANTONI ALOMAR MAS Escrit per Francisca Alomar Jaume
ANTONI COMPANY OLIVER
ANTONI COMPANY OLIVER Escrit per Antoni Pallicer
ANTONI FRAU SANS
ANTONI FRAU SANS Escrit per Rosalia Magdalena Frau
ANTONI PASQUAL GALMÉS
ANTONI PASQUAL GALMÉS Escrit per Francesca Pasqual Perelló
ANTONI SITGES FEBRER
ANTONI SITGES FEBRER Entrevista per Jaume Adrover, Diari Ara Balears
ANTONIO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
ANTONIO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ Escrit per María Jesús Balaguer Rodríguez
ANTONIO RAMON PRATS
ANTONIO RAMON PRATS Escrit per Joan Ramon Prats
ANTONIO RUBIO ARAGÓN Y RAMÓN RODRÍGUEZ QUIROGA
ANTONIO RUBIO ARAGÓN Y RAMÓN RODRÍGUEZ QUIROGA Escrit per Antoni Armengol Coll
BERNAT MATEU FERRER
BERNAT MATEU FERRER Escrit per Maria Antònia Oliver París
FRANCISCO CABELLO JURADO
FRANCISCO CABELLO JURADO Escrit per la família Cabello- Arteaga
FAMÍLIA PICORNELL I ROGES DES MOLINAR I BELARMINA GONZÁLEZ
GABRIEL GELABERT RIERA
GABRIEL GELABERT RIERA Escrit per Francisca Gelabert Umbert
GABRIEL I JAUME VIVES BIBILONI
GABRIEL I JAUME VIVES BIBILONI Escrit per Margalida Bosch Gomila
GUILLEM FEBRER MAS
GUILLEM FEBRER MAS Escrit per Bernat Febrer Pereira
GUILLEM PASQUAL LLODRÀ
GUILLEM PASQUAL LLODRÀ Escrit per Benet Galmés Pasqual
JAUME BAUÇÀ FAR
JAUME BAUÇÀ FAR Escrit per Francesc Huertas
JAUME CAPÓ AMENGUAL
JAUME CAPÓ AMENGUAL Escrita per Catalina Capó
JAUME NADAL CAÑELLAS
JAUME NADAL CAÑELLAS Escrit per Catalina Sabater Nadal
JAUME REBASSA GARCIES
JAUME REBASSA GARCIES Escrit per Jaume Rebassa Moll
JAUME SERRA CARDELL
JAUME SERRA CARDELL Escrit per Antònia Mercadal Serra
JOAN ALEMANY I VILLALONGA
JOAN ALEMANY I VILLALONGA Escrit per Ayda Akbiçak
JOAN CANYELLES CAMPLLONCH
JOAN CANYELLES CAMPLLONCH Escrit per Rafael Bosch Canyelles
JOAN CANYELLES CAMPLLONCH
JOAN CANYELLES CAMPLLONCH Escrit per Guillem Mir
JOAN GELABERT VALLORI
JOAN GELABERT VALLORI Escrita per Libertario
JOAN CUNILL CANYELLES
JOAN CUNILL CANYELLES Escrita per Maria Cunill
JOAN I MIQUEL LLABRÉS MARTÍ
JOAN I MIQUEL LLABRÉS MARTÍ Escrit per Carles López de Padilla
JOAN LOSA CAMPOMAR
JOAN LOSA CAMPOMAR Escrit per Maite Blázquez Losa
JOAN MERCANT REBASSA
JOAN MERCANT REBASSA Escrita per Maria Mas Mercant
JOAN MONSERRAT PARETS
JOAN MONSERRAT PARETS Escrita per Miquel Monserrat Ferrer
JOAN PONS ALOMAR
JOAN PONS ALOMAR Escrit per Jerònia Pons Pons
JOSÉ SANTAMARIA ANCHEL
JOSÉ SANTAMARIA ANCHEL Escrit per Alberto Sánchez Moro
JOAN SIMONET RIERA
JOAN SIMONET RIERA Escrita per Joana M. Bibiloni Antich
JOSEP MARÍ CARDONA
JOSEP MARÍ CARDONA Escrit per Josep Marí Pallicer
JOSEP MIRALLES GARAU
JOSEP MIRALLES GARAU Escrit per Apol·lònia Miralles Xamena
LLORENÇ ANTICH FIOL, JOANA MARIA MULETJANER I LA SEVA FILLA ISABEL
LLORENÇ COLL SASTRE
LLORENÇ COLL SASTRE Escrit pels seus nets
LLORENÇ MARTORELL SUAREZ
LLORENÇ MARTORELL SUAREZ Escrit per Coloma Martorell
LLORENÇ MARTORELL SUAREZ
LLORENÇ MARTORELL SUAREZ Escrit per Maria Mulet Martorell
LLORENÇ VAQUER GARCIA, BARTOMEU VAQUER JULIÀ i PERE CAMPS GOMILA
LLORENÇ VAQUER GARCIA, BARTOMEU VAQUER JULIÀ i PERE CAMPS GOMILA Escrit per Maria Antònia Moreno Vaquer i Maria Moreno Portell
MANUEL GELABERT VERDERA
MANUEL GELABERT VERDERA Escrita per Antònia Gelabert Fornés
 MACIÀ ESTARÀS CANTALLOPS
MACIÀ ESTARÀS CANTALLOPS Escrita per Joana Fiol Estaràs
MARIA VAQUER MOLL
MARIA VAQUER MOLL Escrit per Magdalena Nebot Vaquer
MARIANO GALIANA GALIANA
MARIANO GALIANA GALIANA Escrit per Lluís Cànaves Galiana
MELCHOR HERNÁNDEZ MOLL
MELCHOR HERNÁNDEZ MOLL Escrit per Margarita Serantes Hernández
MIGUEL MONSERRAT PARETS
MIGUEL MONSERRAT PARETS Escrit per Andrés Monserrat Ollers
MIQUEL COMPANY CRESPÍ
MIQUEL COMPANY CRESPÍ Escrit per Miquel Company Buades i família
MIQUEL FIOL I MARTÍ
MIQUEL FIOL I MARTÍ Escrit per Miquel Fiol Garcia
MIQUEL MARQUET PERELLÓ
MIQUEL MARQUET PERELLÓ Escrit per Nadal Serra Marquet
MIQUEL MARTORELL FIOL
MIQUEL MARTORELL FIOL Escrit per Jaume Martorell Fullana
MIQUEL MOREY ROSSELLÓ
MIQUEL MOREY ROSSELLÓ Escrit per Catalina Sunyer Morey
MIQUEL PALMER DURAN
MIQUEL PALMER DURAN Escrit per Sebastià Bonet Palmer
MIQUEL PASCUAL QUETGLES
MIQUEL PASCUAL QUETGLES Escrit per Bàrbara i Maria Vidal Pasqual
MIQUEL SERRA LLINÀS
MIQUEL SERRA LLINÀS Escrit per Cristina Robles de Pedro
MIQUEL TUR TORRES I MIQUEL TUR ROIG
MIQUEL TUR TORRES I MIQUEL TUR ROIG Escrita per Lina Tur Alemany
RAFEL VALLS SEGURA
RAFEL VALLS SEGURA Escrit per Margalida Socies
SANTIAGO PONS PÉREZ
SANTIAGO PONS PÉREZ Escrit per Antoni Camps Pons
SEBASTIÀ AMENGUAL MIR
SEBASTIÀ AMENGUAL MIR Escrita per Jaume Garcies Amengual
SEBASTIÀ BONET FULLANA
SEBASTIÀ BONET FULLANA Escrit per Gabriela Bonet Roig
SEBASTIÁN VICENS PALMER
SEBASTIÁN VICENS PALMER Escrit per Miguel Amengual Vicens
VICENÇ NICOLAU MARÍ
VICENÇ NICOLAU MARÍ Escrit per Joana Nicolau Servera
VICENT CERVERA GRAU
VICENT CERVERA GRAU Escrit per Isabel Cervera
TOMAS SEGUÍ SEGUÍ, Ramellí
TOMAS SEGUÍ SEGUÍ, Ramellí Escrit per Guillem Mir
VINT ESPORLARINS BONS
VINT ESPORLARINS BONS Escrito per Guillem Mir

Recull_de_totes_les_Cartes_de_la_Memoria_2021_(94_pagines).pdf Descarrega totes les cartes de la Memòria