MAPA DE FOSSES D'EIVISSA I FORMENTERA

Tal i com inicia el pròleg del Mapa de fosses, el 25 de març de 2011, la Conselleria d’Afers Socials del Govern Balear i el Fòrum per la Memòria d’Eivissa i Formentera van signar un conveni de col·laboració per elaborar el mapa de fosses de la Guerra Civil a les Pitiüses. El Fòrum donava una passa més en la seva trajectòria de reivindicar i difondre la memòria democràtica i republicana d’Eivissa i Formentera, una memòria sembrada d’entrebancs diversos i sovint incompresa, quan no obertament injuriada per alguns sectors socials i polítics. Amb aquest conveni, el Fòrum per la Memòria es comprometia a elaborar un rigorós estudi sobre la ubicació i contingut de les fosses comunes que va generar la Guerra Civil a les Pitiüses, seguint una metodologia unificada que hauria de fer possible elaborar el mapa de fosses de tot l’Estat espanyol. El mapa estudia plenament dues fosses a Eivissa i cinc a Formentera.

MEMORIA CONTRA OBLIT 8 ABRIL_compressed.pdfMapa de fosses d'Eivissa i Formentera.pdf