NORMATIVA DE LES ILLES BALEARS

Tal com fa palès la pròpia exposició de motius de la Llei 10/2016, a la comunitat autònoma de les Illes Balears (...) no hi ha ha hagut un desplegament normatiu en cap aspecte de la Llei 52/2007. Aquest fet va suposar la indefensió de nombroses famílies de desapareguts i de les associacions que les representen perquè, excepte en casos comptats, les institucions autonòmiques i locals no havien assumit la seva obligació, com a administracions públiques, de facilitar la recerca dels desapareguts de la Guerra Civil i de la dictadura (...).

Malgrat aquest buit jurídic, dues associacions, Memòria de Mallorca i el Fòrum per la Memòria d'Eivissa i Formentera, van realitzar els darrers deu anys aquesta tasca de forma voluntària i compromesa cercant prop de 2.000 persones que calcularen desaparegudes en territori balear (...). Amb aquesta norma autonòmica es pretén complir amb les obligacions que té Espanya amb les víctimes de les desaparicions de la Guerra Civil i del franquisme, i també amb els que són els seus familiars. La norma esmentada estableix que al Govern correspondrà la competència en matèria de «localització i identificació de persones desaparegudes violentament per raons polítiques, ideològiques i religioses», així com la "prospecció i intervenció en les fosses de la Guerra Civil i del franquisme en el territori balear (...).

Es va fer una passa més amb l'aprovació de la Llei 2/2018, que, com detalla la seva exposició de motius, té com a objecte el reconeixement i la garantia dels drets a la reparació, a la veritat i a la justícia de totes les víctimes de la Guerra Civil i la dictadura franquista. Així mateix, amb aquesta llei el Parlament de les Illes Balears condemna per primera vegada la dictadura franquista i rebutja qualsevol totalitarisme i règim antidemocràtic. Només des d’aquesta premissa democràtica podem restablir la memòria de les víctimes.

llei desapareguts i fosses cat.pdfLlei 10/2016, de 13 de juny, per a la recuperació de persones desapareguts durant la Guerra Civil i el franquisme

Llei memòria i reconeixement democràtic.pdfLlei 2/2018, de 13 d'abril, de memòria i reconeixement democràtics de les Illes Balears