PLA D'EXHUMACIONS 2018

El Pla d’Actuacions d’intervencions de fosses per a l’any 2018 va ser aprovat per la Comissió Tècnica de Persones Desaparegudes i Fosses el 13 de desembre de 2017.

Inclou 10 actuacions, entre elles la segona fase de l'exhumació de la fossa de Porreres i, a més, la intervenció de les següents fosses que seguiran l'ordre de prelació que es mostra a continuació:

-Fossa de Montuïri.

-Pou de Son Lluís (Porreres) / Pou de s’Àguila (Llucmajor).

-Fossa de Sencelles.

-Fossa de Calvià.

-Fossa de Marratxí.

-Fossa de ses Figueretes o del Cementiri Vell (Eivissa).

-Fossa d’Alaró.

-Fossa de Llucmajor.

-Fossa de Santa Maria.

-Fossa de Deià.


Així mateix, i de forma paral·lela, en el Pla d'Actuació s’inclouran els certificats de viabilitat de les fosses de Manacor i de la fossa de Bunyola.

Per tal d'establir el calendari d'intervencions de les fosses que formen part del Pla d’Actuació 2018, com ja es va fer amb el del 2017, i d’acord amb criteris acordats per la Comissió Tècnica en la reunió del 26 d’abril de 2017, es va realitzar una revisió d'aquests:

a) Existència de certificació de viabilitat d'exhumació o que es consideri viable en el Mapa de Fosses.

b) Existència de petició per part de familiars de primera generació vius, i si no n’hi ha, de segona generació.

c) Existència de petició per part de l'Ajuntament o representants municipals afectats (sigui perquè la fossa està en el seu municipi o perquè té veïns del seu municipi en altres fosses), així com peticions d’entitats o col·lectius de víctimes.