CERTIFICAT DE RECONEIXEMENT COM A VÍCTIMA DEL FRANQUISME

El Govern de les Illes Balears, en aplicació de l'article 3 de la Llei 2/2018, de memòria i reconeixement democràtics de les Illes Balears, pot impulsar declaracions i mencions de reconeixement per a les víctimes de la Guerra Civil i de la dictadura franquista. 

En aquest sentit, el Govern emet un document de reconeixement institucional per a a les víctimes assassinades pel franquisme, el text del qual ha estat acordat per la Comissió Tècnica de Memòria i Reconeixement Democràtics.

Aquest certificat, que atorga la condició de víctima a les víctimes assassinades pel franquisme, s'entrega als seus familiars i es reconeix la greu injustícia que patiren. 

Sol·licita'l aquí

Certificat

CRVF_plantilla_per_Microsite.pdfCertificat de reconeixement com a víctima del franquisme.pdf