1.  COMPILACIÓ DE RECURSOS DIDÀCTICS

PER A L’ESTUDI DE LA MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

DE LES ILLES BALEARS

Des de final del segle xx, la memòria democràtica ha experimentat un apogeu visible en àmbits tan diversos com els mitjans de comunicació, l’agenda política i la ciutadania en termes globals. Les reivindicacions impulsades per una part de la societat civil i les creixents recerques històriques han contribuït a fer visible una situació anòmala pel que fa a l’educació en qualsevol país definit com a democràtic pel que fa a les seves pròpies arrels històriques i memòria recent.

Aquest document consisteix en una compilació de materials didàctics vinculats a l’ensenyament des de la perspectiva de la memòria democràtica i fa referència a documentals, llocs de memòria, literatura, còmics, música, obres de teatre i exposicions de les Illes Balears.

Entenem que s’ha de normalitzar l’estudi de la memòria democràtica a les aules per tal d’aconseguir que les futures generacions aprenguin des d’una perspectiva històrica i científica com es va defensar i arrabassar la democràcia de les vides dels nostres avantpassats, posant-ho en vinculació amb els valors propis dels drets humans.

A les pàgines següents hom ha pretès aportar recursos didàctics per afrontar els processos d’ensenyament-aprenentatge des d’una perspectiva interdisciplinària, contribuir a la inclusió de la memòria democràtica en el quefer diari de l’activitat docent i superar les reticències que podria implicar haver de fer front als episodis més violents i dramàtics de la nostra història recent.

El nostre objectiu és contribuir a la promoció d’una didàctica interdisciplinària, al posar en valor els continguts relatius a la memòria democràtica en el sistema educatiu i incidint en la seva funció formativa i de ciutadania.

Per això, ens referirem a un conjunt de recursos didàctics que consideram aplicables a distints nivells educatius. Prendrem les Illes Balears com a marc geogràfic de referència, mentre que a nivell cronològic els recursos didàctics a què fem es referència s’estenen des de la Segona República fins a la transició a la democràcia.

Aquesta compilació de materials es complementa amb altres propostes (activitats, rutes) que el docent podrà trobar en altres plecs de materials didàctics de la Direcció General de Memòria Democràtica – GOIB.

PDF Descarrega el document complet.


2.  PROPOSTA D’ACTIVITATS

PER A L’ESTUDI DE LA MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

A LES ILLES BALEARS

L’objectiu de les propostes d’activitats que trobam a continuació és el d’oferir una sèrie de seqüències d’ensenyament i aprenentatge basades en la història i la memòria democràtica que serveixin al professorat, tant per aplicar a l’aula com per inspirar noves propostes.

Aquest document es presenta com a l’inici d’un projecte de futur. Volem que sigui la llavor a curt i mitjà termini per impulsar la didàctica des de la perspectiva de la memòria democràtica i que culmini amb una jornada d’intercanvi, on es puguin incorporar i debatre noves experiències.

Partim d’una consideració fonamental: educar en valors de memòria democràtica és educar en drets humans; i, per tant, és una obligació inalienable.

PDF Descarrega el document complet.