MAPA DE FOSSES A MALLORCA

El Govern de les Illes Balears i l’Associació Memòria de Mallorca van signar, el dia 11 de novembre de 2010, el conveni per elaborar el mapa de les fosses de la Guerra Civil a Mallorca, mitjançant el qual es feia l’encàrrec formal per realitzar tots els estudis i investigacions necessàries que havien d’acabar en la presentació de dos informes de feina que permetessin la localització, identificació, senyalització i exhumació (en els casos en què fos possible) de tots els indrets que, a l'illa de Mallorca, havien estat utilitzats per enterrar-hi les víctimes de la repressió franquista.

El mapa de fosses ofereix una radiografia extensa, detallada i científica de la repressió a Mallorca, del seu abast, dels llocs emprats com a fosses per ocultar els cadàvers dels homes i dones que, per motius polítics, religiosos o simplement personals, varen ser assassinades en el període comprès entre el 19 de juliol de 1936 i ben avançats els anys 40. Igualment, també completa el mapa de l’únic conflicte bèl·lic desenvolupat a les illes, relatiu al desembarcament dels milicians de Bayo. Els milicians morts, víctimes dels enfrontaments armats i dels afusellaments indiscriminats per part dels feixistes, varen ser enterrats, de qualsevol manera a fosses excavades, en ocasions en el mateix moment, a diferents indrets de Son Carrió i Sa Coma, però també de Manacor i Son Servera.

En la segona part hi apareixen les enormes fosses de Sa Coma, a Sant Llorenç, i de Palma, dins el Cementiri Municipal. Entre les dues sumen aproximadament 1.000 víctimes, de les quals la meitat resten pendents d’identificació. Hi ha també quatre fosses que, fins ara, ens eren desconegudes: Valldemossa, Marratxí, Mancor i Escorca, aquestes tres darreres localitzades gràcies a la tasca que Memòria de Mallorca està fent als Tribunals de Justícia militars revisant totes i cada una de les causes judicials obertes des del mes de juliol de 1936, com també la localització d’altres que, tot i tenir la certesa de la seva existència, en desconeixíem la seva ubicació exacta, com per exemple la fossa del cementiri de Sant Joan o la del cementiri de Llucmajor. Les dades que hi apareixen han resultat enormement clarificadores per confirmar les nostres dades o per descobrir-ne de noves, com ha estat el cas esmentat.

Mapa Fosses actualitzat I _compressed.pdfMapa Fosses Mallorca Part I.pdf

II.Mapa Fosses actualitzat_compressed.pdfMapa Fosses Mallorca Part II.pdf