CENS DE VÍCTIMES ASSASSINADES EN CAMPS DE CONCENTRACIÓ NAZI

llistat camps de concentració nazi.jpg

La Conselleria d'Administracions Públiques i Modernització, a través de la Secretaria Autonòmica de Memòria Democràtica, fa pública la llista enviada al Ministeri de Justícia. Es tracta d'un document que va ser lliurat al Ministeri de Justícia per a completar la llista d'espanyols morts en els camps de concentració, publicada en el BOE el mes d'agost.

La llista actual de què disposa el Govern inclou el nom de 41 víctimes de les Illes Balears de les quals es té constància que van morir dins dels camps de concentració nazis. Es tracta d'un informe elaborat i aprovat per la Comissió Tècnica de Memòria i Reconeixement Democràtics, que deixa clar que la llista de víctimes balears en els camps de concentració nazis és molt més àmplia, perquè també es consideren víctimes totes aquelles persones que van estar recloses en camps i que van sobreviure a la barbàrie.

L'estudi ha comptat amb la col·laboració d'arxivers, historiadors locals, entitats memorialistes, així com d'especialistes en la matèria, com per exemple Elena Rodríguez. Com a base, s'ha tingut en compte el Cens de víctimes encarregat pel Govern als historiadors Bartomeu Garí i Manel Suárez, entre altres.

Aquesta llista corregeix els errors detectats en la informació de què disposa el Ministeri de Justícia i actualitza la llista inicial de què disposava el Govern, que xifrava en 50 les víctimes de les Illes Balears mortes en camps de concentració nazis, i que les recerques posteriors han reduït a les 41 víctimes actuals. Però no es pot considerar una llista definitiva, sinó oberta als resultats que es puguin obtenir a través de noves recerques.

Amb la publicació d'aquest informe, el Govern de les Illes Balears dóna compliment a allò que estableix la Llei 2/2018, de 13 d'abril, de memòria i reconeixement democràtics de les Illes Balears.

BOE 9 DE AGOSTO.pdfAnuncio de notificación de 6 de agosto de 2019 en procedimiento Listado de españoles
fallecidos en los campos de concentración de Mauthausen y Gusen.pdf

informe al·legacions boe.pdfLlista de les persones de les Illes Balears assassinades en camps de concentració nazis.pdf