Torna

Memòria democràtica.

 MEMÒRIA DEMOCRÀTICA DE LES ILLES BALEARS

WhatsApp Image 2020-06-11 at 18.37.16 (1).jpeg


Aquesta web és el portal públic que gestiona la Direcció General de Memòria Democràtica del Govern de les Illes Balears en el qual es pot accedir a les actuacions, iniciatives, projectes, actes, publicacions, normativa, documentació i arxius que desenvolupa a través de Llei 10/2016, de 13 de juny, per a la recuperació de persones desaparegudes durant la Guerra Civil i el franquisme i de la Llei 2/2018, de 13 d'abril, de memòria i reconeixement democràtics de les Illes Balears, ambdues aprovades pel Parlament de les Illes Balears.

Té la finalitat de proporcionar l’accés públic a informació sobre la violència i repressió exercides durant la Guerra Civil i la dictadura franquista i també la funció de preservar la memòria de les víctimes i de la repressió, les proves dels crims comesos contra elles a través dels seus testimonis i documentació. Els seus destinataris són els investigadors i investigadores, les entitats memorialistes i de drets humans, les víctimes i els seus familiars, i la societat en general.

Es dóna així compliment a les dues lleis abans citades, les quals estableixen que s'ha de facilitar, per part de l'Administració, l’accés públic a la memòria democràtica, i a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que reconeix i garanteix l’accés a la informació, i també recull les recomanacions pel que fa la veritat i l’accés públic als arxius i fons documentals oficials i no oficials, del Relator Especial sobre la promoció de la veritat, la justícia, la reparació i les garanties de no repetició de les Nacions Unides, respecte dels drets de les víctimes del franquisme.

Per altra banda i de conformitat amb l'article 3.1 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, cal esmentar el dret que ostenten les persones vinculades a les víctimes de la Guerra Civil i la repressió franquista d'acord amb la determinació que es fa a l'article 4 de la Llei 2/2018, de 13 d'abril, de memòria i reconeixement democràtics de les Illes Balears, respecte a les dades personals que constin a la pàgina web de la direcció general de Memòria Democràtica de les Illes Balears «https://www.caib.es/sites/memoria/ca/presentacio/?campa=yes» que per raons familiars o de fet així com els seus hereus podran dirigir-se al responsable o encarregat del tractament a fi de sol·licitar l'accés a les dades personals d'aquella i, si escau, la seva rectificació o supressió.

 

Siau benvingudes i benvinguts,

Per la veritat, la justícia i la reparació

L'EQUIP DE MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS 

 

Juan Pedro Yllanes jesus.jpg marc 3.jpg

Juan Pedro Yllanes Suárez

Jesús Juan Jurado Seguí

Marc A. Herrera Oliver

Vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica

Secretari autonòmic de Sectors Productius i Memòria Democràtica

Director general de Memòria Democràtica