Portal Transparència

DECLARACIÓ D'ACCESSIBILITAT DEL PORTAL DE TRANSPARÈNCIA

El Govern de les Illes Balears s'ha compromès a fer accessible el seu Portal de transparència, de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, d'accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

La present declaració d'accessibilitat s'aplica al lloc web https://www.caib.es/sites/transparencia i exclou les pàgines que condueixen a enllaços externs.

 

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el Reial decret 1112/2018, a causa de les excepcions i la manca de conformitat dels aspectes que s'indiquen a continuació:

 • Hi ha diverses pàgines on el contrast entre els enllaços i el text que els envolta no és adequat [requisit 9.1.4.1 Ús del color de l'estàndard UNE-EN 301549:2019].
 • Hi ha alguns elements que no es poden presentar amb una amplada de 320px sense necessitat de desplaçament horitzontal [requisit 9.1.4.10 Reajustament del text de l'estàndard UNE-EN 301549:2019].
 • El menú superior del Portal, tot i ser operable per teclat, no fa visible el focus [requisit 9.2.4.7 Focus visible de l'estàndard UNE-EN 301549:2019].
 • S'han detectat alguns errors en la validació del codi HTML, que no han pogut ser solucionats [requisit 9.4.1.1 Processament de l'estàndard UNE-EN 301549:2019].
 • Hi podria haver errors d'accessibilitat en alguna pàgina, atès que part dels continguts són inserits per un grup de gestors a través de l'editor Tiny i no es té un control total del que s'ha publicat.

 

Preparació de la present declaració d'accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 11 de febrer de 2021.

El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació duita a terme pel Servei de Transparència i Bon Govern.

 

Observacions i dades de contacte

El Govern de les Illes Balears pretén continuar millorant i oferir als ciutadans el millor servei possible. Podeu realitzar comunicacions sobre requisits d'accessibilitat (article 10.2.a) de l'RD 1112/2018 com ara:

 • informar sobre qualsevol possible incompliment per part d'aquest lloc web
 • transmetre altres dificultats d'accés a l'contingut
 • formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l'accessibilitat al lloc web

Mitjançant el següent formulari de contacte o  trucant al telèfon 971177140.

 

Podeu presentar:

 • una queixa relativa a l'acompliment dels requisits de l'RD 1112/2018, o
 • una sol·licitud d'informació accessible relativa a continguts que estan exclosos de l'àmbit d'aplicació del RD 1112/2018 segons el que estableix l'article 3, apartat 4, o
 • continguts que estan exempts de compliment dels requisits d'accessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.

Mitjançant el següent procediment: Peticions d'informació accessible i queixes relatives a accessibilitat de llocs web i aplicacions mòbils.

 

Procediment d'aplicació

El procediment de reclamació que recull l'article 13 del Reial decret 1112/2018 va entrar en vigor el 20 de setembre de 2020.

Si un cop realitzada una sol·licitud d'informació accessible o queixa, aquesta hagués estat desestimada, no s'estigués d'acord amb la decisió adoptada, o la resposta no complís els requisits previstos en l'article 12.5, la persona interessada podrà iniciar una reclamació. Igualment es podrà iniciar una reclamació en el cas que hagi passat el termini de vint dies hàbils sense haver obtingut resposta.

La reclamació pot ser presentada a través del procediment Reclamacions relativa a accessibilitat de llocs web i aplicacions mòbils.

 

Contingut opcional

L'última revisió de l'accessibilitat s'ha fet l'octubre de 2020.

S'ha duit a terme una autoavaluació per part del Servei de Transparència i Bon Govern, usant les següents eines per verificar l'accessibilitat de les pàgines:

 • Servei de diagnosi en línia de l'OAW
 • Web Developer Toolbar
 • WAVE – Web Accesibility Evaluation tool
 • HeadingsMap
 • Colour Contrast Analyser (CCA)
 • WCAG - Color contrast checker
 • Bookmarklet “Text spacing” de Steve Faulkner
 • Validador HTML del W3C

El lloc web està dissenyat per a la visualització responsive, amb la qual cosa es visualitza de manera òptima en les tauletes tàctils i en els dispositius mòbils.