Portal Transparència

Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera

Economia i Finances > Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera

 

 

Estabilitat pressupostària

 

Observatori del deute públic de les Comunitats Autònomes (AIReF, Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal)

 

Seguiment de l'objectiu d'estabilitat  (AIReF, Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal)