Portal Transparència

Contractes d'emergència

Contractes, Convenis i Subvencions > Contractes > Contractes d'emergència

Data actualització: 04/07/2024

CONTRACTES D'EMERGÈNCIA DES DE 24 DE JULIOL DE 2017

> Tota l'activitat de contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental es publica a la Plataforma de Contractació del Sector Públic. Els següents fitxers contenen la informació dels contractes declarats d'emergència:

Dades corresponents al període 24/07/2017 a 30/06/2024.