Portal Transparència

Plans de protecció i d'ordenació dels recursos naturals

Transparència per sectors > Transparència en matèria mediambiental > Plans de protecció i d'ordenació dels recursos naturals

 Data d'actualització: 09/04/2024

1. PLANS DE FLORA

2. PLANS FAUNA

3. PLA FORESTAL

4. SANITAT FORESTAL

5. ESPAIS NATURALS PROTEGITS. PARCS NATURALS

6. PLANS DE GESTIÓ APROVATS (Xarxa Natura 2000)

7. PLANIFICACIÓ HIDROLÒGICA