Portal Transparència

Convocatòries de subvencions

Contractes, Convenis i Subvencions > Subvencions > Convocatòries de subvencions

Data actualització: 08/05/2023

Teniu a la vostra disposició dues maneres d'accedir a la informació de les convocatòries de subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,  a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, o bé mitjançant la Seu Electrònica del Govern de les Illes Balears.

 

Base de Dades Nacional de Subvencions

La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions estableix que la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) operarà com a sistema nacional de publicitat de subvencions, estant les diferents administracions públiques concedents obligades des del'1 de gener de el 2016 a subministrar informació a aquesta BDNS sobre les convocatòries i les resolucions de concessió recaigudes. Per accedir a les convocatòries de la Comunitat Autònoma, heu d'accedir a la pàgina de convocatòries de la BDNS,  seleccionar "ILLES BALEARS" al camp de "CC. Autònomes", i finalment fer clic al botó "Processa consulta".

 

Ajudes i Covid-19

A la pàgina d'Ajudes relacionades amb la Covid-19 podeu trobar les ajudes, exempcions de taxes o beneficis econòmics que s'han anat publicant al BOIB des de la declaració de l'estat d'alarma per pal·liar la situació de crisi generada per la pandèmia de la Covid-19. Aquesta informació s'actualitza diàriamente.

 

Seu electrònica

A la seu electrònica podeu trobar les convocatòries existents d’ajudes amb tràmit de presentació obert. A més de mirar les novetats, a la seu electrònica, podeu buscar les línies de subvencions existents. Per això, cal seleccionar el tipus de procediment: subvencions, ajudes, beques i premis, segons es tracti; triar entre el tipus de destinatari (persones, empreses o administracions) segons us interessi, i finalment, clicau “Amb termini de presentació obert”.

Convocatòries de subvencions en la seu electrònica