Portal Transparència

Encàrrecs a mitjans propis personificats

Contractes, Convenis i Subvencions > Encàrrecs > Encàrrecs a mitjans propis personificats

Data d'actualització: 19/07/2024

S'inclouen en aquest apartat els encàrrecs a què es refereixen els articles 32 i 33 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic, en què una Administració o un altre poder adjudicador realitza encàrrecs a una altra entitat del sector públic, perquè executi de manera directa prestacions pròpies dels contractes d'obres, subministraments, serveis, concessió d'obres i concessió de serveis, a canvi d'una compensació tarifària, sempre que la persona jurídica que utilitzin sigui mitjà propi personificat d'aquella amb els requisits que la normativa exigeix.

A continuació podeu accedir als encàrrecs realitzats per les conselleries durant la legislatura actual. Els expedients que es varen iniciar a  la legisltaura anterior i que finalitzen durant l'actual, apareixen a la conselleria a la qual han estat reassignats. En canvi, els expedients que ja han finalitzat a l'inici de la legislatura actual apareixen a l'apartat de "Legislatures anteriors".

També podeu descarregar la informació mitjançant el següent full de càlcul, en format OpenDocument (LibreOffice/OpenOffice). Si els obriu amb Excel es poden perdre els enllaços. Us recomanam descarregar-vos LibreOffice -gratuït-).

          Conselleria d'Economia, Hisenda i InnovacióEncàrrecs a mitjans propis personificats  Conselleria de Presidència i Administracions PúbliquesEncàrrecs a mitjans propis personificats  Conselleria d'Empresa, Ocupació i EnergiaEncàrrecs a mitjans propis personificats         

          Conselleria de SalutEncàrrecs a mitjans propis personificats  Conselleria d'Educació i UniversitatsEncàrrecs a mitjans propis personificats  Conselleria d'Habitatge, Territori i MobilitatEncàrrecs a mitjans propis personificats         

          Conselleria de Turisme, Cultura i EsportsEncàrrecs a mitjans propis personificats  Conselleria de Famílies i Afers SocialsEncàrrecs a mitjans propis personificats  Conselleria de la Mar i del Cicle de l'AiguaEncàrrecs a mitjans propis personificats         

Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi NaturalEncàrrecs a mitjans propis personificats  Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT)Encàrrecs a mitjans propis personificats  Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)Encàrrecs a mitjans propis personificats

Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB)Encàrrecs a mitjans propis personificats  Encàrrecs rebuts per la Fundació Balear Innovació i Tecnologia (FUNDACIÓ BIT)  Encàrrecs rebuts per Entitat pública empresarial de telecomunicacions i innovació de les Illes Balears (IBETEC)

Encàrrecs rebuts per la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears   Encàrrecs rebuts per Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa)          

ENCÀRRECS DE GESTIÓ (LEGISLATURES ANTERIORS) >>