Portal Transparència

Cost efectiu dels serveis

Economia i finances > Pressuposts > Cost efectiu dels serveis

Per conèixer el cost dels diferents serveis de la comunitat autònoma de les Illes Balears, podeu accedir a la web ELS PRESSUPOSTS AL TEU ABAST, on podreu consultar, per a cada servei públic (o política), en què es gasta, com es gasta i qui ho gasta. A continuació li mostram un exemple de com fer-ho :

1.Entram en https://pressupostsillesbalears.cat/ca/politicas#view=functional   i clicam en la política o servei que ens interessi. Per exemple, Educació:

2. Després, podeu accedir als diferents programes en que es desglossa el cost en educació, per exemple, la despesa en educació pública:

3. Clicant en l’apartat que vulgueu, veureu les distintes despeses que inclou (vegeu imatge):