Portal Transparència

Finançament amb fons finalistes

Economia i Finances > Sistema de finançament autonòmic > Finançament amb fons finalistes

Data de actualització: 29/05/2024

Podeu accedir a la informació a través del següent full de càlcul (inclou evolució des de 2012)