Portal Transparència

Contractes menors

Contractes, Convenis i Subvencions >Contractes > Contractes menors

Data actualització: 04/07/2024

CONTRACTES MENORS DES DE 24 DE JULIOL DE 2017

> Tota l'activitat de contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental es publica a la Plataforma de Contractació del Sector Públic. Els següents fitxers contenen la informació dels contractes menors:

Dades corresponents al període 24/07/2017 a 30/06/2024.

 

CONTRACTES MENORS DEL PERÍODE JUNY 2008 - 23 DE JULIOL 2017

 > Si voleu consultar contractes menors des de juny de 2008 fins el 23 de juliol de 2017 (s’inclouen aquí els expedients dels quals ja s'havia publicat informació abans d’aquesta darrera data), heu de fer-ho a través de l’apartat corresponent de la Plataforma de contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears:

desc_6.1.7 cat 4.png

 > Igualment, tingueu en compte que, si l’òrgan de contractació -malgrat que la quantia del contracte estigui sota els límits màxims dels contractes menors- ha volgut concurrència oberta, apareixerà enquadrat dins la categoria CONTRACTES, i no en CONTRACTES MENORS, dins el filtre “Ubicació en la Plataforma”.

desc_6.1.7 cat 5.png