Portal Transparència

 

   Podeu accedir a la informació a través del següent full de càlcul  Fulla de Càlcul ods