Portal Transparència

Informació de transparència específica del personal eventual del GOIB


S'ofereix a continuació la informació de transparència especifica del personal eventual dels Gabinets de Presidència i de cada conselleria:


      

8.1