Portal Transparència

Pressuposts dels ens del Sector Públic instrumental autonòmic

Economia i finances > Pressuposts >Pressuposts dels ens del Sector Públic instrumental autonòmic

                                                                                                                      Data d'actualització: 08/05/2024

En la pàgina de “Els pressuposts a l'abast de tothom” trobareu, de forma clara i gràfica, els pressuposts de cada un dels ens del sector públic, classificats segons el seu tipus. Ho podeu consultar clicant aquí.

Igualment, podeu consultar els pressuposts de cada any dels ens del sector públic autonòmic  accedint al Tom 4, per al sector públic instrumental, on els trobareu distribuïts segons el tipus d'ens que sigui,  al 5 per al Servei de Salut o al 6 per a l'Agència Tributària de les Illes Balears.

Així, en relació als Pressuposts generals de 2024 , podeu accedir a través d'aquests enllaços:

Tom 4: Sector públic instrumental

Tom 5: Servei de Salut de les Illes Balears

Tom 6: Agència Tributària de les Illes Balears

Podeu consultar-ho  de la mateixa forma en els Pressuposts aprovats d'anys anteriors:

-    Pressuposts generals de la CAIB 2023

-    Pressuposts generals de la CAIB 2022

-    Pressuposts generals de la CAIB 2021

-    Pressuposts generals de la CAIB 2020

-    Pressuposts generals de la CAIB 2019

-    Pressuposts generals de la CAIB 2018

-    Pressuposts generals de la CAIB 2017

-    Pressuposts generals de la CAIB 2016

-    Pressuposts generals de la CAIB 2015

-    Pressuposts generals de la CAIB 2014

-    Pressuposts generals de la CAIB 2013

-    Pressuposts generals d'exercicis anteriors