Portal Transparència

EVOLUCIÓ DE L'ESTRUCTURA DE FINANÇAMENT DE LA CAIB

Economia i finances > Sistema finançament autonòmic > Evolució de l'estructura de finançament de la CAIB 

Data actualització: 19/04/2023

 

Les dades sobre l’estructura del finançament de la Comunitat Autònoma i la seva evolució en els darrers anys la podeu trobar en la pagina següent, concretament en l’apartat  I.C. ESTRUCTURA DE FINANÇAMENT

 

-  Respecte del finançament pressupostat podeu consultar les dades i l’evolució des de 2002 al 2023 aquí: EVOLUCIÓ 2002-2023
 

- Respecte dels pressuposts liquidats, podeu consultar l’estructura del finançament de la CA des de 2002 al 2021 aquí: EVOLUCIÓ LIQUIDACIÓ 2002-2021